Copyright Beleid

Golden Frog heeft in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512 het volgende beleid inzake schending van het auteursrecht aangenomen. De contactinformatie voor Golden Frog's Aangewezen Agent om kennisgevingen over schendingen van auteursrechten te ontvangen("Aangewezen Agent") wordt aan het einde van dit beleid vermeld en is gedeponeerd bij de United States Copyright Office (http://www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html).

Golden Frog neemt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten zeer serieus. Het is Golden Frog's beleid om:

 1. Blokkeer snel toegang tot of verwijder inhoud waarvan men in goed geloof denkt dat die materiaal zou kunnen bevatten die de copyrights van derden schendt en
 2. Verwijder en beëindig dienst om overtreders te herhalen.

Procedure voor het Rapporteren van Schendingen van de Copyright:

Als u van mening bent dat de inhoud die toegankelijk via de Golden Frog dienst uw auteursrechten schendt, stuur dan een kennisgeving van schending van auteursrechten met de volgende informatie aan de aangewezen agent zoals hieronder is opgesomd (vraag om juridisch advies of verwijs naar 17 USC 512(c) voor bevestiging van deze eisen):

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat heeft naar verluidt is geschonden;
 2. Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan beweerd wordt dat ze zijn geschonden;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat deze inbreuk maakt of het onderworpen is aan inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang geblokkeerd moet worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Golden Frog in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. Gelieve het IP-adres en de GMT-tijdstempel van het inbreukmakende materiaal bij de indiening van de kennisgeving te vermelden;
 4. Contactinformatie voor de informerende partij, zoals een adres, telefoonnummer en een e-mailadres waarnaar men kan terugsturen met de bedoeling een antwoord te geven;
 5. Een verklaring dat de aanmeldende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal in de manier waarover geklaagd wordt, geen toestemming heeft verkregen van de auteursrechtelijke eigenaar, zijn agent of de wet;
 6. Een verklaring dat de informatie in het bericht correct is en, op straffe van meineed, dat de aanmeldende partij gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht, dat naar verluidt is geschonden, te handelen;
 7. Hoewel niet wettelijk vereist door de DMCA, voeg je"copyright overtreding" bij in het onderwerp van je email om je DMCA Ingebrekestelling te markeren en om te voorkomen dat je email gecategoriseerd wordt als spam; en
 8. Dien de kennisgeving over schending van auteursrechten in via dmca2010@goldenfrog.com, het e-mailadres dat we hebben geregistreerd bij het Copyright Office conform paragraaf 512(c) van de Copyright Act.

Eens een volledige en deigdelijke ingebrekestelling van inbreuk op het auteursrecht door de toegewezen agent is ontvangen:

Het is Golden Frog's beleid:

 1. om de toegang tot de inhoud die in de aankondiging van de beweerde inbreuk vermeld is te verwijderen of te blokkeren;
 2. om de abonnee te informeren over het feit dat de toegang tot de inhoud verwijderd of geblokkeerd is; en
 3. om in passende omstandigheden de abonnementen van personen die herhaaldelijk inbreuk maken te beëindigen.

Procedure om een Bericht Terug te Zenden naar een Aangewezen Agent:

Wanneer de abonneehouder van mening is dat de verwijderde inhoud of dat waartoe de toegang geblokkeerd is geen inbreuk maakt, of wanneer de abonneehouder van mening is dat hij van de auteursrechthebbende, auteursrechthebbende agent of krachtens de wet het recht heeft verkregen om deze inhoud te plaatsen en te gebruiken, dan kan de abonneehouder een tegenkennisgeving met de volgende informatie sturen aan de aangewezen gemachtigde zoals hieronder is opgesomd:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee;
 2. Identificatie van de inhoud dat verwijderd is of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie van het materiaal dat verwijderd werd of de toegang daartoe geblokkeerd;
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat de abonneehouder te goeder trouw ervan overtuigd is dat het materiaal verwijderd of uitgeschakeld was als gevolg van een vergissing of van een verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of uitgeschakeld diende te worden;
 4. Naam, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, email adres van de abonnee, en
 5. Een verklaring dat abonneehouder instemt met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waar de abonneehouder woonachtig is (of, indien de abonneehouder zijn adres buiten de Verenigde Staten heeft, de bevoegdheid van het Federal District Court voor Austin, Texas gerechtelijk arrondissement). Een verklaring dat de abonneehouder instemt met de dienstverlening van het proces door de persoon die de melding op grond van artikel 512(c) (1)(C) maakt of de persoon die namens deze optreedt.

Bij het ontvangen van een antwoord van de Aangewezen Agent, zou Golden Frog een kopie van dit antwoord kunnen opsturen naar de oorspronkelijke klagende partij om deze persoon te melden dat de verwijderde inhoud teruggeplaatst of niet langer onbruikbaar gemaakt zou kunnen worden binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van de copyright een actie indient waarbij hij streeft naar een bevelschrift van de rechtbank tegen de intekenaar, zou de verwijderde inhoud teruggeplaatst kunnen worden of toegang ertoe hersteld kunnen worden binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na het ontvangen van het antwoord naar Golden Frogs eigen inzicht.

Golden Frog Aangewezen DMCA Agentschap:

Gelieve Golden Frogs Aangewezen Agent te contacteren op het volgende e-mailadres:

dmca2010@goldenfrog.com

Deze email adres is geregistreer door het Bureau van Auteursrechten van de Verenigde Staten overeenkomstig met Sectie 512(c) van de Auteursrechten Akte. De contact informatie voor de Benoemde Agent van Golden Frog om Berichtgeving van Beworen Overtreding (" Benoemde Agent ") is in het archief van Bureau van Auteursrechten van de Verenigde Staten (http://www.copyright.gov/onlinesp/list/index.html).